Lomajärjestöt

Lomajärjestöt

Voit hakeutua lomalle Kylpylähotelli Saniin usean eri lomajärjestön kautta. Alla lisätietoa lomajärjestöistä.


Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry

MTLH:n tavoitteena on tukea lomalaista itsenäisessä selviytymisessä elämän eri tilanteissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. MTLH järjestää kaksi kolmasosaa lomista yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. MTLH:n toiminnan mahdollistaa RAY:n myöntämä kohdennettu toiminta- avustus. Lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat.

Lomatukea haetaan erillisellä lomatukihakemuksella.

Lisätietoa: www.mtlh.fi


Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä lapsiperheille ja työikäisille aikuisille 1.askel-hyvinvointijaksoja noin 30 kohteessa ympäri Suomen.

PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö. Toiminta aloitettiin 1.1.2012. RAY rahoittaa PHT:n toimintaa.

Lisätietoa: www.pht.fi


Hyvinvointilomat ry

Hyvinvointilomat ry järjestää taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein myönnettäviä lomia Raha-automaattiyhdistyksen tuella lähes 20.000 henkilölle vuodessa. Lomajaksot ovat kestoltaan viisi vuorokautta ja sisältävät aina täysihoidon sekä ohjelman.

Lisätietoa: www.hyvinvointilomat.fi


Solaris-lomat ry

Solaris-lomat ry on vuonna 1965 perustettu lomajärjestö, joka järjestää ja tuottaa Raha-automaattivaroin tuettuja sosiaaliperusteisia lomia.

Lisätietoa: www.solaris-lomat.fi